המדרגות המיתולוגיות של הגימנסיה הרחובותית. כיום תיכון דה-שליט