מה יתרון לאדם

עלי אלון " מה יתרון " , ספרו המחודש של פרופ ' צבי לוז מדגניה ב ' , שראה אור לאחרונה בהוצאת " הקיבוץ המאוחד " , מאגד שני רומנים - "נפשו בכפו " ו " מכאן ועד היכן " - שיצאו לראשונה בשנות השמונים של המאה הקודמת . כבכמה מיצירותיו הקודמות של לוז , גם באלו נמסר תפקיד " האני המספר " לשני אנשים מבוגרים , עתירי ניסיון קיבוצי וראיית חיים רחבה - מזכיר הקיבוץ והארכיבר המקומי . גם כאן , כמו בפסוק של קהלת , שממנו לקוח שם הספר - "מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש " - ניצבת השאלה הקיומית הגדולה והבלתי פתירה - על חיי האדם בכלל ועל הציונות והקיבוץ בפרט . " נפשו בכפו " פותח ומספר כי באתר המיועד לבניית שכונה חדשה נחשף קברו של אלמוני שהתאבד , ובארכיון לא נזכר שמו של אותו אדם אלא ברשימת סידור עבודה משנת . 1913 מי היה האיש ? מדוע נקבר שם בנפרד ? המזכיר - החוקר , בן דמותו של המחבר , שומע תשובות שונות ומשונות שיוצרות מתח רשומוני בין סיבות אפשריות : האיש התאבד מאהבה נכזבת לאשת איש ; נכזבה תקוותו שבארץ ישראל ובקבוצה הקטנה והמובחרת ישתנה טבע האדם " הרע מנעוריו " ; או שמא נואש מהציונות : " זה היה ייאוש מחזון ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד