גברים ונשים בטרילוגיה "אגדות המקום"

רבקה שאול בן צבי איזה מקום הצמיח מתוכו את " אגדות המקום " ? יש להניח שהמחבר ראה לנגד עיניו את דגניה , קיבוץ מולדתו שהוא מתגורר בו , אך נקט " מקום " כדי שיהיה אפשר לראות בו כל קיבוץ ותיק ; מה גם שמושג " המקום " רומז לקדושה כאחד משמות ה ' . אף הפילוסופיה המודרנית מעלה אותו כנושא לדיון . מיהם הרואים קדושה במקום מגוריהם ? קודם כול בני מייסדיו , שמעלים את עלילות אבותיהם כ " אגדות " ולא כמציאות נוכחת . הם היו חבורת חלוצים שעלו " לגאול " את הארץ ולהקים בה חברה מתוקנת . נוסף לאידאל הציוני הושפעו עמוקות מהרעיונות שהוליכו למהפכה הרוסית ( הם היו ילידי רוסיה וחניכי גימנסיות מתקדמות ) , ובעיקר מתנועת ה " נרודניקים " הסוציאליסטית , שדגלה בשיבה לאדמה ולקהילה ברוחו של טולסטוי . אגב , רבים מבין החלוצים בעלייה השנייה והשלישית היו טולסטויאנים , והידוע מביניהם הוא א " ד גורדון . גם מייסדי " המקום " היו כאותם אוטופיסטים - לא מרקסיסטיים - כמתואר בידי לוז בספר נפרד " נפשו בכפו " . מעשיהם נראים בימינו כמעט " בלתי אפשריים " - לא רק שהתגברו על אקלימו הקשה של עמק הירדן , על עוני ממשי ומחסור במשאבים , אלא גם על ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד