מכתב לצבי

עלי אלון ביקורת שנדפסה לאחרונה - " חידה מקומית " של אביבה מהלו - מייחסת לטרילוגיה שלך את מיתוס עקדת יצחק . האם מסכים אתה להגדרת הקיבוץ כמזבח ולראיית עלילותיו כעקדה ? החיבור בין כינויו " המקום " אל שם אלוהים הוא משמעותי מאוד , אבל אולי דווקא לשם ראייתו כ " חלקת אלוהים הקטנה" שלנו ! - כפי שעולה מספרך ? מה גם שבתנ " ך מופיע מושג זה גם כמקום התגלות ולא רק - או לאו דווקא - כמזבח . הנה , בפרשת יעקב בבית אל : " ויפגע במקום […] ויקח מאבני המקום […] וישכב במקום ההוא " ( בראשית כח , . ( 11 שלוש פעמים במשפט אחד מצוין אותו מקום שבו יחלום יעקב את חלום ההתגלות של הסולם לשמים . מובן שבסאגה משפחתית , המקיפה ארבעה דורות , יתגדלו יחסי אבות ובנים כלייטמוטיב מרכזי - והם תמיד , ובכל מקום , יחסים בעייתיים . לכן כאלה הם גם בקיבוץ שלנו , המשתנה מדור לדור כדרך העולם - ומה שהיה רצוי לדור אחד מלחיץ את הדור השני . על כך כתב עמיחי : " האלוהים הוא השינוי " . הרי גם אתה אמרת : יחסי אבות ובנים […] פער נורא שלעולם לא יתגשר . כל אב חי את התחושה שבנו בגד בו בצורה כלשהי . כל בן חי בתחושה שאביו אינו מבין אותו ( בריאיון עם...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד