אירוניה ואלגוריה בסיפור "אחים"

רבקה שאול בן צבי נושא הסיפור " אחים " הוא מימוש עצמיותו של אח צעיר מול המופת אשר באחיו הבכור , שמקיים את הדגם המבוקש בחברה של תקופת המנדט וראשית המדינה . מהלך חייו של הבכור נטבע באישיותו ומעשיו של הצעיר , המספר את הסיפור ומגלה את שאיפת חייו - להשיג את אחיו . אך מומנטים של אירוניה מובילים אותו להתפכחות , ואז נוסף גם נופך של אלגוריה ומשווה לצמד האחים משמעות ייצוגית , החורגת מהמקרה הפרטי . בכותרת מהדהד לייטמוטיב תנ " כי של אחים נצים : נרמזים עשיו ויעקב כתקדימים לגיבורי סיפור זה , גד ואשר . האב מעדיף את הבכור החזק והארצי , ואילו האם מבכרת את הצעיר המעודן יותר . ארמז אחר הוא סדר שמותיהם של האחים פה , המדגיש את מקומו הכרונולוגי של אשר לאחר אחיו גד ; וזה מתקשר למוטיב המרכזי העובר לאורך הסיפור - מוטיב ההשגה . גד הוא " הצבר " הקלסי : ארצי ופשוט , שתקן ורב מעשים , קרוב לאדמה ולחקלאות , חרוץ , אמיץ , פטריוט . משחקי ילדותו ונעוריו וגם תעלוליו ומשובותיו קשורים להיבט הפטריוטי . הוא למד במגמה חקלאית , היה לוחם מחתרת בפלמ " ח ובצה " ל . בילדותו נהג לשחק בדגם של מפת ארץ ישראל שהתקין אביו בחצר , והזרים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד