בין תבונת הזקנה ללהט האהבה (סיפור "הימים הלבנים")

אביבה מהלו בהערותיו הביבליוגרפיות לסדר הסיפורים שנספחו לספרו " טלטלה חוזרת " העיר לוז : הימים הלבנים חידדו את משבר ההזדקנות בחייה של אישה . אותה בעיה נצחית תיראה על רקע הקיבוץ באור חושפני יותר , נקי מחשבונות צדדיים של מעמד ופרנסה ולכן כאוב יותר , כולו רק איום על האגו . דחפים פנימיים " נכונים " , המתפרצים לפעמים ומתגלים מתוך שגרת החיים , יוצרים מצבי משבר חריגים . אז , מתוך החריגה , גחים מסתרם ארכיטיפים , שמקורם בלא - מודע הקולקטיבי , "מבנה העומק " של כל יצורי אנוש . סיפורי " טלטלה חוזרת " דולים מאותה תהום סמויה ארכיטיפים שונים , מפתיעים כדרכם , ואז מעלים אותם כגורמים בעלילות וכך ניתנים להבנת הקוראים . חוויות שגרה אישיות ומשפחתיות מקבלות לפתע משמעי עומק שמטלטלים את הקורא בתובנות חדשות על משמעות הקיום המכונה " אנושי " ועל תפקיד הזמן בעיצוב משמעות זו . כך בסיפור " הימים הלבנים " , המעלה עד למצב חריגה את משבר גיל הזקנה ואת השפעתו על בני זוג מתבגרים וסוחף אותנו למעמקיה של בעיית " חלוף הזמן " . כמאליה עולה שם מצוקת התמורה הכפויה , שבתור ארכיטיפ פעיל מיידעת את האנטגוניזם בין אהבת קיץ לאהבת סתי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד