תוכן העניינים

הקדמה עניינית 9 דברים לשם היכרות מעודכנת 11 רבקה שאול בן צבי : שיחות עם צבי לוז 13 אביבה מהלו : הקיבוץ כמיקרוקוסמוס 24 רבקה שאול בן צבי : אגדות לוז 26 אביבה מהלו : סיפורים עם טעם של פעם - ילדות ונעורים 33 הסיפורים הקצרים 51 רבקה שאול בן צבי : חידת הדמות בסיפור מוקדם ( עיון בסיפור " הדסה " ) 53 אביבה מהלו : זקנה ונערות בסיפור " עד ערוב היום " 59 רבקה שאול בן צבי : שני אמנים ושתי שתיקות 67 אביבה מהלו : בין תבונת הזקנה ללהט האהבה ( סיפור " הימים הלבנים " ) 72 רבקה שאול בן צבי : אירוניה ואלגוריה בסיפור " אחים " 77 סיכומי ביניים 83 אביבה מהלו : כמו הספינקס , הסיפורים מעלים חידות 85 רבקה שאול בן צבי : לוז יצירתו הסאגה הנמשכת " אגדות המקום " 93 אליעזר שבייד : מכתב הערכה 95 אביבה מהלו : חידה מקומית 96 עלי אלון : מכתב לצבי 102 רבקה שאול בן צבי : על מייסדים ועל בני מייסדים 105 עלי אלון : מי עוד מספר או שומע אגדות ? 109 רבקה שאול בן צבי : גברים ונשים בטרילוגיה " אגדות המקום " 114 עלי אלון : מה יתרון לאדם 120 אביבה מהלו : בין הרומנטיקן לארכיבר 122 רבקה שאול בן צבי : עולם הערכים מול יצרי אנוש 127 ע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד