ביבליוגרפיה

אברמוביץ , ש " י , . 1862 " מעוף השמים יחכמנו " , הצפירה , 4 חלק א , . 28 - 27 , _____ תרכ " ח . האבות והבנים : ספור אהבים , אדעסא : דפוס מ " א בעלינסון . , _____ מנדלי מוכר ספרים , תשי " ח . כל כתבי מנדלי מוכר ספרים , תל - אביב : דביר . , _____ תשמ " ה . האישון הקטן , דאס קליינע מענטשעלע , בתרגום שלום לוריא , מהדורת הנוסח הראשון , חיפה : אוניברסיטת חיפה . אוונס , דילן , . 2005 מילון מבואי לפסיכואנליזה לאקאניאינית , בתרגום דבי איילון , תל - אביב : רסלינג . אידל , משה , . 2000 החסידות בין אקסטזה למאגיה , בתרגום עזן ידין , ירושלים : שוקן . אליאדה , מירצ ' ה , . 2000 המיתוס של השיבה הנצחית , בתרגום יותם ראובני , ירושלים : כרמל . אליצור , שלומית , . 2004 שירת החול העברית בספרד המוסלמית , כרך שלישי , תל - אביב : האוניברסיטה הפתוחה . אנדרסון , בנדיקט , . 2000 קהילות מדומיינות , בתרגום דן דאור , תל - אביב : האוניברסיטה הפתוחה . אסף , דוד , . 2001 דרך מלכות : רבי ישראל מרוז ' ין ומקומו בתולדות החסידות , ירושלים : מרכז זלמן שזר . אפשטיין , ש " נ הלוי , . 1869 ' תשובות באנשי און ' , הלבנון , שנה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד