אחרית דבר

להפוך את השולחן במרכז החזון הפואטי - אידיאולוגי של ספרות ההשכלה עמדה האמונה כי בכוחו של הטקסט המשכילי לשנות מיסודו את הקיום היהודי בגולה . עבור הסופרים המשכילים , היצירה הספרותית ניחנה ביכולת לחולל תמורה אינטלקטואלית , נפשית וערכית בקוראים . הקריאה הוצגה , הן בזיכרונותיהם של קוראים רבים והן ביצירות ספרות ההשכלה עצמן , כתהליך של חניכה שבמהלכו מסגלים הקוראים ערכים משכיליים והשקפה מפוכחת וביקורתית על העולם המסורתי ( פרוש . ( 11 , 2001 אחת המטאפורות הדומיננטיות שבהן השתמשו סופרי ההשכלה לתיאור השפעתו של הטקסט על קוראיו היא המטאפורה של בליעה ; הפנמת הנורמות של החברה האירופית ואימוץ נקודת מבט ביקורתית על העולם דומו לספיגת מזון או ללקיחת תרופה . הטקסט נכנס אל תוך גופם ונפשם של הקוראים ומחולל תמורה בתפיסת עולמם , תמורה המנוסחת בטרמינולוגיה רפואית או קולינרית . שמואל ורסס הצביע על הדומיננטיות של נוסחת הגלולה ( pillenformel ) בספרות ההשכלה , ועמד על מקורה במסורת הסאטירה האירופית . בנוסחת הגלולה הסופר מוצג כרופא או כרוקח , המערב דברי תוכחה במיני מתיקה פיוטיים ( ורסס : ( 17 - 16 , 1971 ואם דברי תוכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד