לאן נעלם נחום הקמחי?

נוסח הרומן האבות והבנים שפורסם בשנת 1868 שונה במידה ניכרת מהנוסח שאברמוביץ התקין והוציא לאור בשנת . 1912 בנוסח המאוחר הושמטו דמויות ואירועים רבים , פסקאות נוסחו מחדש , אפיזודות קוצרו או הורחבו וחלוקת הפרקים שונתה . שמואל ורסס מראה כיצד השמיט אברמוביץ את ההפלגות הפטריוטיות הרוסיות בנוסח הראשון על רקע האכזבה המרה מהשלטון הרוסי ( ורסס , ( 70 , 1971 ומיכל ארבל עמדה על כך שהסוף הקודר , הנעדר הנמקה עלילתית משכנעת , מערער על השקפת העולם המשכילית האופטימית ומטיל ספק באמיתותה ובערכיה ( ארבל . ( 85 , 2008 אחת הדמויות המסקרנות שהשמיט אברמוביץ מהנוסח המאוחר של האבות והבנים היא נחום הקמחי . נחום הקמחי הוא כסלוני לא יוצלח שניסה כוחו במלאכות שונות , ולאחר שנכשל בכולן החליט להפוך למשורר . נחום נודד בין עשירי כסלון ומציע להם לקנות את ספרו מתוק מדבש המכיל שירים , משלים , מליצות , הערות על כתבי הקודש ומחקרים היסטוריים . גבירי העיירה משיבים את פניו ריקם ובצר לו הוא פונה ללוי , משכיל לשעבר שהצטרף לחסידות מסיבות כלכליות . לוי מציע לנחום לעסוק במקצוע השדכנות ולעזור לו לזווג בין רחל בת אפרים הסוחר העשיר לבין ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד