"מוחי מלא עופרת ולבי נתאבן" – כתיבה ומלנכוליה

השנים המעטות שחלפו בין פרעות ' סופות בנגב ' ( 1882 - 1881 ) לבין פרסום ' בסתר רעם ' ( 1886 ) הביאו מבקרים רבים לסברה כי זהו סיפור של חשבון נפש אידיאולוגי , שבסופו בוחר אברמוביץ בעמדה ציונית ( שקד תשל " ח , ; 73 מירון . ( 43 , 2008 במיוחד התמקדה הביקורת בבחירתו של אברמוביץ לכתוב את הסיפור בעברית , לאחר שמונה - עשרה שנים שבהן כתב ספרות יפה ביידיש : " אי אפשר היה לו , למנדלי , שלא ' להחזיר גרושתו ' – את הלשון העברית , שעל צד האמת לא נפרד ממנה לגמרי אף פעם " ( קלויזנר . ( 382 , 1958 תבנית 67 החל ב ' למדו היטב ' , הנוסח הראשון של הרומן המשכילי האבות והבנים , עבור דרך שיאי יצירתו בספרות היידיש ' קיצור מסעות בנימין השלישי ' , ' די קליאטשע ' , ' פישקע דער קרומער ' ועד לעיבודיהם בשפה העברית . 68 השבחים שחלקה הביקורת לאברמוביץ על חזרתו לכתוב בעברית מסווים באופן חלקי , ולעתים כלל לא , את אי הנחת מיצירתו ביידיש . קלויזנר מפריד בין יידיש לעברית כבין קודש לחול : " נוסף לכך היה מנדלי בשנת , 1886 כשחזר לעברית , בן חמישים ויותר , קרוב לימי הזקנה ; והרי הזקנים מתגעגעים תמיד על אהבת נעוריהם , ועל פי רוב ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד