ספרות מלוכלכת

בקיצור , מה שעולה לנו על העצבים , מה שבאמת מטריד אותנו ב ' אחר' היא הדרך המוזרה שבה הוא מארגן את ההתענגות שלו ( הריח של האוכל שלו , השירים והריקודים ' הרועשים ' שלו , נימוסיו המוזרים , עמדתו כלפי עבודתנו ) ... ( ז ' יז ' ק . ( 168 , 2005 טקסי הנאה קטנים ומשונים הם המרכיבים של הרגע האתני שאותו אנו תופסים כ ' אומה ' . כך טוען סלבוי ז ' יז ' ק כשהוא דן בפרדוקס המודרני הנוצר כתוצאה מן החתירה הדמוקרטית לאוניברסליזם ומן השאיפה לשימור תרבות לאומית ( שם ) . הרגעים האתניים הללו הם ואריאציות קטנות של התנהגות , החורגות מהומוגניות תרבותית , כלכלית וטכנולוגית , והם אלו המעניקים תוכן פרטיקולרי לזהות הלאומית . המהלך של ז ' יז ' ק מפתיע מכיוון שעל פי רוב איננו מזהים את הלאומיות עם אחרות ושונות . להיפך , הזהות הלאומית נתפסת בדרך כלל כמכנה משותף היסטורי ואידיאולוגי , ולא כאוסף של פעילויות וטקסים מוזרים , אזוטריים ואידיוסינקרטיים , המבדיל ציבור אנשים מעמים אחרים . המהפכה המודרנית בחיי היהודים , שכתיבתו של שלום יעקב אברמוביץ היתה גורם פעיל בכינונה , מתעדת ומשמרת ' טקסי הנאה' אקזוטיים מעין אלו . על פי אברמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד