א. 'עפרורית החלמון' – לכלוך ומלנכוליה בסיפורת אברמוביץ