אכילה ולאומיות יהודית

הסכנה הטמונה בחברה החסידית , שנבלמה בסיפור ' אחרית שמחה תוגה ' על ידי המשכילים , מתפרצת בסיפור ' כף רגל עגל ' ומתממשת . בהיעדר פיקוח ובלמים תרבותיים תאוות האכילה יוצאת מכלל שליטה , ומכרסמת ביסודות הכלכליים והתרבותיים שעליהם מושתתת העיירה היהודית . הרב , שאוסר על המסחר בבשר , והחוכר , שמלשין בתגובה לשלטונות על מכס הקמח , סותמים את המקורות הכלכליים לפרנסת הקהילה . השמשים והרבנים לא מקבלים את שכרם , ובתי הישיבות מתבטלים . הגרגרנות המופרזת והמיניות המעוותת יוצרות מעגל של אלימות , אשר שיאו בחורבנה החומרי - רוחני של העיירה . לאורך הסיפור קושר יל " ג בין חורבן העיירה דריבישאק לחורבן ההיסטורי של ירושלים . מבנה הסיפור מבוסס על המדרש על קמצא ובר קמצא . במדרש מתואר ויכוח שעניינו השתתפות בסעודה , והוויכוח מדרדר לריב המוביל לחורבן ירושלים . התבנית של הסיפור המדרשי , שרשרת של פעולות ותגובות שמובילות להרס בקנה מידה לאומי , חוזרת על עצמה בסיפור ' כף רגל עגל ' . האנלוגיה בין החורבן 62 ראו : בבלי , גטין נה ע " ב ; נז ע " א . ההיסטורי של ירושלים לחורבן דריבישאק מתחזקת באופן שבו יל "ג משבץ ביטויים רבים שמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד