התרופה המשכילית

מקצועו של אלברט – רופא – הוא המאפיין המרכזי של דמותו והוא כרוך בטיפול בגוף , בריפויו ובתיקונו . מטרתו היא להפוך את הגוף היהודי לגוף בריא במובנים משכיליים , לבטל את פגמיו ולמעשה להעלים את יצריו ותשוקותיו . על פי זלקין , המשכילים ראו ברופאים " התגלמות הדמות האידילית המשלבת אורח חיים יהודי בצד ידע כללי רחב ושימוש בכלים מודרניים " ( זלקין תש " ס , . ( 183 מעמדם החברתי אפשר להם לשמש כסוכני תרבות של הקדמה בקרב הקהילות היהודיות . לטענת מירון , " הספרות היהודית החדשה נולדה , במובן מסוים , בדמות רופא , שמלאכת ידו ' חבוש מחץ והעלות ארוכה למחלה ' לאומית חברתית ותרבותית . ברטוריקה ' רפואית ' זו , הרבה יותר מאשר בעצם ה ' חילוניות ' שלה , גילתה הספרות החדשה את מהותה המודרנית " ( מירון . ( 13 , 1995 הטקסט המשכילי , החושף את הפגמים בחברה היהודית , משול למבט הדיאגנוסטי של הרופא , מבט המזהה את סימני המחלה וכרוך בהכרה כי לעתים יש לפצוע את הגוף כדי לרפאו . ואכן יל " ג מדמיין את פועלו הספרותי במונחים רפואיים . בהקדמה להדפסה השנייה של קובץ הסיפורים עולם כמנהגו משנת , 1874 תחת הכותרת ' מכתב מאת המחבר אל המו ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד