אכילה בשוּם שכל

ומצוות " ( צ ) . לעומתם , בסיפור ' אחרית שמחה תוגה ' דמותה של יוכבד מוצגת ככלילת מעלות . פעילותה הציבורית , רחמיה על המוני העם , השכלתה ומוצאה המיוחס – מצאצאי הגאון מווילנה – מציבים 50 להלן , בלשונו האירונית של יל " ג , הסיבות שבגללן הפכו מוכסי היין למשכילים : " האיש העתיד לכתוב תולדות ההשכלה בישראל בארצנו , בבואו להראות את המקורים אשר מהם פרצה ההשכלה ותפשום בארץ , בהזכירו את המורים ואת הסופרים , את בתי הספר ואת הספרות החדשה , אל נא ישכח למנות ביניהם גם את מכס היין . משלח - יד זה , אשר נתן לחם לאלפי משפחות בני ישראל במשך עשרות שנים , ברא כת חדשה בישראל , כת משכילים בפועל , כלומר שהשכלתם והדעות החופשיות באו להם לא אחרי העיון והחקירה כי אם בחקותם כקופים מעשה אחרים . נקוט כלל זה בידך : מכיוון שבא אדם לשרת בתרומת מכס היין נעשה חופשי מן המצוות , וזה מאלה הטעמים : א ) מפני שאיש כזה היה מחויב לדעת אם מעט ואם הרבה לשון רוסיה , ובעת ההיא כל היודע לשון רוסיה היה לו דין ראש המיצר לישראל והיה רשות בידו ללעוג על דברי חכמים . ב ) מפני שדרך עבודתם הביאתם לידי כך לנסוע ולכתוב ולעשות חפציהם בשבת ויו " ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד