הקרנבל החסידי

בספר גרגנטואה ופנטגרואל ( 1532 - 1552 ) מאת פרנסואה רבלה מסופר על פנטגרואל הענק והשתיין , מלך הצמאנים , הנופל למשכב בשל כאבי קיבה וזיבה . לאחר שהרופאים מלעיטים אותו במאות ליטרים של תרופות משתנות וביותר מטון משככי כאבים , פנטגרואל פולט כמויות עצומות של שתן לוהט בכל רחבי אירופה . השתן נקווה במקומות שונים והופך למעיינות מרפא חמים שבהם חולים טובלים ומוצאים מזור למכאוביהם ( רבלה . ( 383 - 380 , 2003 הכרונוטופ הרבלזיאני , כפי שהוא מתגלם במיתוס המקומי של מעיינות המרפא החמים , מבוסס על מה שבחטין מכנה ' רצפים ' ( בחטין . ( 95 , 2007 הריאליזם הגרוטסקי של רבלה מורכב מרצפים לשוניים היוצרים קשרים וסמיכויות מפתיעים בין האנטומיה של הגוף האנושי לבין זלילה ושכרות , ענייני זימה , הפרשות , בגדים , מחלות ומוות . מקור היסוד הגופני והחומרי בגרוטסקה הספרותית של רבלה הוא ברוח הקרנבל של ימי הביניים . בחטין טוען כי בקרנבל מתבטלים הניגודים הערכיים המקובעים של החברה , ואת מקומם מחליפה תפיסה דינמית שרואה בגופני , באכילה ובמוות אלמנטים הקשורים בצמיחה ובפריון . בקרנבל מתהפכים סדרי העולם . האדם אינו מוגדר באופן היררכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד