נשים ואהבה

לאחר ההצלחה של הרומן אהבת ציון פרסם מאפו את עיט צבוע , הרומן האקטואלי הראשון שנכתב בספרות העברית שבו הקשר המיני והמגדרי שבין מזון למין בולט במיוחד . עלילתו המרכזית של הרומן , שפורסם בחלקים בין השנים , 1869 - 1857 מתרחשת בתקופתו של מאפו ומגוללת את סיפור אהבתם של נעמן ואלישבע המשכילים , שאנשי מסורת צרי אופקים מתנכלים להם . עלילת עיט צבוע מבוססת אפוא על מתח בין - דורי ועל התנגשות בין שתי השקפות עולם . מצד אחד ניצב דור ההורים , המבקש באמצעות מוסד השידוכים לכפות על היחיד את המסורות והנהגים של הקהילה היהודית , ומהצד האחר עומד דור הבנים , המבקש לדבוק בנישואי אהבה המשקפים את ערכיה 23 במקור ראו : מאפו , תרע " ח . של הבורגנות האירופית המערבית . עיט צבוע מופיע כדוברה המובהק של התביעה לשינוי ערכים וכמסגרת חינוכית שבה לראשונה היהודי המשכיל לומד לאהוב ולהכיר את האידיאולוגיה של האהבה . עיט צבוע נכתב על רקע הדיון המשכילי הער על אודות נישואי שידוכים לעומת נישואים מתוך בחירה המיוסדים על אהבה . מוסד השידוכים שימש אמצעי לפיקוח יעיל והדוק על הסדר החברתי ושמר על יציבות התא המשפחתי ( פרוש . ( 171 , 2001 מנהג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד