ב. מזון ומיניות בספרות ההשכלה

האוכל , האכילה והגוף האוכל כדי להכפיף את המסורת היהודית לנורמות כלכליות , חברתיות ומיניות של החברה האירופית . ייצוגי המזון הם צומת שבו מצטלבים התשוקה המינית , הכלכלה ומערך של פרקטיקות חברתיות , ודרכם עובר היהודי טרנספורמציה תרבותית ונולד מחדש כמשכיל . גינוני האכילה , מנהגיה והרגליה מבדילים בין היהודים המשכילים לבין היהודים המסורתיים . בשל כך , האוכל בספרות ההשכלה מופיע כזירה מרכזית חשובה במלחמת התרבות המתנהלת בין היהדות האורתודוקסית לבין נאמני ההשכלה . אולם בעניין זה , כמו בעניינים אחרים הקשורים למלחמת התרבות , הרפורמה המשכילית חדורה דילמות קשות ומשבר זהות עמוק , מאחר ותוך כדי המעבר מאורח החיים המסורתי אל אורח החיים המקובל בחברה הבורגנית האירופית נאלץ היהודי לוותר על חלקים שלמים מזהותו הישנה , עד כדי חשש לטשטושה המוחלט . ההשכלה תפסה את אורח החיים המתוקן כשווה ערך ומשלים לדבקות באידיאות של תנועת הנאורות האירופית . רעיון הסובלנות הדתית – מרעיונותיה המרכזיים של הנאורות – אפשר לראשונה להציג תוכנית של שילוב היהודים במדינה החילונית . עם זאת , הענקתן של זכויות כלכליות וחברתיות היתה כרוכה בדרי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד