סדר הפרקים

מבוא 9 א . ספרות ללא נשמה 9 ב . מזון ומיניות בספרות ההשכלה 15 פרק ראשון : אברהם מאפו 31 א . חיות טרף וגילוי עריות ברומן ' אהבת ציון ' 31 תוכה רצוף אהבה מבנות ירושלים 31 אמנון ותמר 39 האריה המשחית 47 עיוורון לאומי וגילוי עריות 56 ב . נשים וכשרות ברומן ' עיט צבוע ' 58 נשים ואהבה 58 בשר וחלב 65 פרק שני : יהודה לייב גורדון 73 א . ' ספונים בהיכלי עונג ' – השכלה וחסידות ב ' אחרית שמחה תוגה ' 73 סיפור שהתהפך 73 הקיבה החסידית 75 הקרנבל החסידי 87 אכילה בשום שכל 95 התרופה המשכילית 102 ב . ' כף רגל עגל ' ומשבר ההשכלה היהודית 108 מין וחמין 108 אכילה ולאומיות יהודית 122 פרק שלישי : שלום יעקב אברמוביץ ( מנדלי מוכר ספרים ) 128 א . ' עפרורית החלמון ' – לכלוך ומלנכוליה בסיפורת אברמוביץ 128 ספרות מלוכלכת 128 " מוחי מלא עופרת ולבי נתאבן " – כתיבה ומלנכוליה 133 לכלוך וסגנון 149 ב . מנדלי מוכר ספרים ומושג השארית 158 לאן נעלם נחום הקמחי ? 158 שאריות והתענגות 165 אחרית דבר : להפוך את השולחן 169 ביבליוגרפיה 185  אל הספר
הקיבוץ המאוחד