12 נשים חרדיות לומדות במכללת אונו. פחות מ-%15 מנשים חרדיות בין הגילאים 25 עד 40 הן בעלות תארים אקדמיים (תודה לקריה האקדמית אונו)