פרופ' רוברטו בקי, מנהל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מגיש את תוצאות מפקד האוכלוסין השני לנשיא יצחק בן-צבי בשנת .1961 (תודה למרגלית בקי-בז'רנו)