גלי העלייה השונים מצביעים על סוף לעידן העליות ההמוניות מקהילות במצוקה