תוכן עניינים:

תודות 7 / הקדמה 11 / פרק : 1 מבוא : מדברים על דמוגרפיה בישראל 19 / פרק : 2 על זיהום , מחסור ולחצי אוכלוסין 31 / פרק : 3 בין לחץ אוכלוסין ופתולוגיה חברתית 53 / פרק : 4 העלייה והירידה של ההגירה לישראל : היסטוריה קצרה 75 / פרק : 5 ילדים זו ברכה : תולדות סבסוד הילודה בישראל 119 / פרק : 6 אוטונומיית הרבייה של נשים : הפלות , אמצעי מניעה ומדיניות פריון בישראל 157 / פרק : 7 " פרו ורבו " : פוריות חרדית 190 / פרק : 8 מעבר דמוגרפי 236 / פרק : 9 כאבי גדילה : הפוליטיקה של האוכלוסייה הבדואית והפלסטינית 279 / פרק : 10 כושר נשיאה - עבר והווה 305 / פרק : 11 לקראת גודל אוכלוסין אופטימלי 331 / פרק : 12 הן אפשר : סדר יום לייצוב אוכלוסייתה של ישראל 362 / מפתח שמות , מקומות ומושגים 411 / ספר זה מוקדש למרשל ברין ג ' וש סטאר - לק ביל סלוט נח עפרון ג ' ו קרוגר " להקת אינסטלטור" להקת אחים ורעים לכל החיים עם פריון כולל של ... 2 . 2 לא רע בכלל ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד