והארץ מלאה התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל

אלון טל והארץ מלאה התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל אלון טל אלון טל והארץ מלאה התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל הוצאת הקיבוץ המאוחד  אל הספר
הקיבוץ המאוחד