נספח 4 הרכב חברתי־דמוגרפי והגדרות עצמיות של כלל המדגם (%)

מין גברים נשים סך הכול כלל המדגם 47 . 8 52 . 2 100 גיל 14 . 6 24 – 18 20 . 5 34 – 25 19 . 6 44 – 35 15 . 9 54 – 45 13 . 2 64 – 55 15 . 9 + 65 לא השיבו 0 . 3 סך הכול 100  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר