נספח 3 התפלגות נתוני מדד 2017 לעומת נתוני העבר (%)

. 6 באיזו מידה אתה והחברים שלך יכולים להשפיע על מדיניות הממשלה ?* דיון בעמ ' 133 * עד 2013 הקטגוריות היו : במידה רבה , במידה מסוימת , במידה מועטה , בכלל לא . . 15 - 7 עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים : . 7 בסך הכול רוב חברי הכנסת עובדים קשה ומבצעים את תפקידם בסדר דיון בעמ ' 103 בכלל לא מסכים לא כל כך מסכים * די מסכים מאוד מסכים ** לא יודע / מסרב להשיב סך הכול * עד : 2014 די לא מסכים . ** עד : 2014 מסכים בהחלט .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר