נספח 2 התפלגות התשובות בסקר (%, כלל המדגם, יהודים, ערבים)

. 14 יש בישראל אנשים שמנצלים לרעה את חופש הביטוי כדי לפגוע במדינה דיון בעמ ' 139 בכלל לא מסכים לא כל כך מסכים די מסכים מאוד מסכים לא יודע / מסרב להשיב סך הכול כלל המדגם 12 . 8 13 . 7 26 . 8 44 . 1 2 . 6 100  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר