נספח 1 הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה בינלאומית

השנה כללה ההשוואה הבינלאומית 13 מדדים , והיא בחנה את תפקודה של ישראל ב - 3 תחומים : זכויות וחירויות דמוקרטיות , התהליך הדמוקרטי והמשילות . כאמור , המדדים נבחנו בשני צירי השוואה : האחד , מקומה של ישראל בשנה החולפת בהשוואה למדינות אחרות ; והשני , הציונים של ישראל ב - 2017 לעומת ציוניה בשנים עברו . לוח נ - / 1 . 1 המדדים הבינלאומיים זכויות וחירויות דמוקרטיות התהליך הדמוקרטי משילות המדד  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר