פרק 8 / הדמוקרטיה והתקשורת

בפרק זה נדון בנושאים הבאים : מקורות המידע הפוליטי השימוש בכלי התקשורת אמינות התקשורת הגבלת חופש הביטוי התקשורת מכונה תדיר " כלב השמירה של הדמוקרטיה " . בתפקידה זה היא אמורה לחשוף ליקויים רעיוניים ותפקודיים של משטרים דמוקרטיים , ללא מורא השלטון ומתוך מחויבות עמוקה לאתוס העיתונאי ולכללי האתיקה העיתונאיים . בעקבות הריבוי והגיוון ההולכים וגדלים של כלי תקשורת , ובכלל זה התקשורת הדיגיטלית , ובשל הירידה בצריכת תכנים בתשלום קוצצו התקציבים של כלי התקשורת ונכנסו לנעלי העיתונאים אנשים שאין להם הכשרה בתחום . הדברים הגיעו עד לשחיקה הדרגתית ביכולתם של כלי התקשורת למלא את תפקיד השמירה הקלסי שלהם . יתרה מזו , מחקרים רבים מראים כי לא פעם שיקולים לא מקצועיים , כמו תחושת המחויבות של העיתונאים לחזק את המורל הלאומי , שלא לדבר על קשרי הון – שלטון – עיתון , פוגמים לא רק בתפקודה של התקשורת אלא גם במעמדה הציבורי . ההתנכלות לתקשורת מצד מנהיגים פוליטיים שאינם אוהבים את סדר היום הפוליטי שלה והחדירה לשיח של מושגים כמו " פייק ניוז " ( , ( fake news " עובדות אלטרנטיביות" ( alternative facts ) ואחרים מוסיפים לבלבול ו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר