פרק 7 / פופוליזם – גם כאן?

בפרק זה נדון בנושאים הבאים : העדפות הציבור – דמוקרטיה לעומת יעילות שלטונית אחריות החברה והקהילה לטובת היחיד מהגרים , פליטים וטובת החברה תחושת הביטחון התעסוקתי והכלכלי רבות מדובר לאחרונה בשיח הציבורי , התקשורתי והאקדמי , בארץ ומחוצה לה , על הסיבות לעלייה של מפלגות , מגמות ומנהיגים , כמו למשל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ , המעבירים מסר מסוג חדש , שיש המכנים אותו פופוליזם . המסר הזה ונושאיו מאיימים לדעתם של חוקרים ופרשנים מסוימים על אושיות הדמוקרטיה הליברלית . אחרים טוענים כי הללו עונים על צורכי השעה וכי הם נהנים מתמיכה ציבורית שכן הם יוצאים נגד אליטות ישנות נהנתניות ולא - קשובות לרחשי לב הציבור . אחדות מן הסיבות שנמנו לעליית הפוליטיקה החדשה הזו הן תחושת בידוד וייאוש של מצביעים רבים במדינות דמוקרטיות שמרגישים כי המדינה ומקבלי ההחלטות זנחו אותם , בהלה לנוכח גלי ההגירה ממדינות העולם השלישי השוטפים את המערב , אבטלה גדולה לאורך זמן , כעס על שחיתות בצמרת , וחששות – בעיקר של צעירים והוריהם – מפני עתיד כלכלי לא בטוח בגלל ההשפעות מרחיקות הלכת של המבנים והתהליכים של הגלובליזציה . עוד תחושה רווחת ב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר