פרק 6 / שלטון, חברה, אזרחים

בפרק זה נדון בנושאים הבאים : האם אפשר לסמוך על המדינה ? העניין של האזרחים בפוליטיקה הלגיטימציה לביקורת פומבית על מדיניות הממשלה ארגוני זכויות האדם בעיני הציבור עד כה עסקנו במערכת הפוליטית . כאן נעבור לבחון את מערכות היחסים בינה לבין האזרחים , בינה לבין החברה ובין האזרחים לבין החברה , וכן בהשתתפות הפוליטית של האזרחים . ראשית רצינו לחזור ולברר איך הציבור מבין את המושג " החלטת רוב " . הנושא עניין אותנו במיוחד השנה , שכן לא פעם ולא פעמיים שלחו שרים בכירים איתותים לציבור שהיות שהיא נבחרה ברוב , היא יכולה לפעול כראות עיניה ובלא כל הגבלה על החלטותיה . ביקשנו מהמרואיינים להשיב לנו עם איזו דעה הם מסכימים יותר : " החלטות שמתקבלות על ידי ממשלה שמבוססת על רוב בכנסת הן תמיד החלטות דמוקרטיות " או " החלטות שמנוגדות לערכים כמו זכויות המיעוט וחופש הביטוי הן החלטות לא דמוקרטיות , גם אם הן התקבלו על ידי ממשלה וכנסת שיש להן רוב " . בניגוד לטענה הנשמעת לא פעם שהציבור הישראלי חושב שהחלטות רוב הן תמיד דמוקרטיות קיבלנו רוב לדעה שהחלטות המנוגדות לערכים דמוקרטיים , גם אם התקבלו בממשלת רוב , אינן דמוקרטיות ( בכל...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר