פרק 5 / היחס למערכת הפוליטית ולפוליטיקאים

כפי שאפשר ללמוד מן התרשים , זה סדר האמון במוסדות בקרב הציבור היהודי ( בסדר יורד ) : . 1 צה "ל . 2 נשיא המדינה . 3 בית המשפט העליון . 4 היועץ המשפטי לממשלה . 5 המשטרה . 6 הממשלה . 7 התקשורת . 8 הכנסת . 9 הרבנות הראשית . 10 המפלגות וזה סדר האמון ( היורד ) במוסדות בקרב הציבור הערבי : . 1 בית הדין השרעי . 2 בית המשפט העליון . 3 צה "ל . 4 נשיא המדינה . 5 היועץ המשפטי לממשלה . 6 המשטרה . 7 הכנסת . 8 הממשלה . 9 התקשורת . 10 המפלגות התרשים מראה כי ברוב המוסדות האמון של הערבים נמוך מהאמון של היהודים , למעט בבית הדין השרעי ובמשפט הקאנוני , שאמון הציבור הערבי בהם עולה בהרבה על אמון הציבור היהודי ברבנות הראשית , וכן במפלגות , שרמת האמון בהן – הנמוכה מאוד – כמעט שווה בשני הציבורים . חישבנו ציון ממוצע של אמון בכלל 8 המוסדות המרכזיים לשנת 2017 בקרב יהודים וערבים בסולם שבו 1 הוא " אין אמון בכלל " ו - 4 הוא " יש הרבה מאוד אמון " . נקודת האמצע בין אי - אמון לאמון היא הציון , 2 . 5 ובשני הציבורים הממוצע נמוך ממנו , כלומר קרוב יותר לקוטב האי - אמון מאשר לקוטב האמון המלא .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר