פרק 4 / מצבה של הדמוקרטיה

בפרק זה נדון בנושאים הבאים : האם לתחושת הציבור הדמוקרטיה הישראלית בסכנה ? הדמוקרטיה בארץ בעת הזאת בהשוואה לעבר התאמת משטר דמוקרטי לאתגרים שישראל עומדת לפניהם הרצון של הציבור במנהיג חזק הון ושלטון אם בפרק הראשון של חלק זה הצגנו הערכת מצב חיובית ( לדעת אנשים מסוימים – חיובית עד להתמיה ) ובפרק השני הערכה חיובית למחצה , התמונה שתצטייר בפרק זה עגומה ברובה . נראה כי הדמוקרטיה הישראלית כמערכת מורכבת נתפסת בחלקים גדולים מאוד של הציבור כלוקה מהותית במובנים רבים . נפתח את הדיון בעוד שאלה שניסוחה נוקב . ביקשנו מהמרואיינים להביע את עמדתם על ההיגד : " השלטון הדמוקרטי בישראל נמצא בסכנה חמורה " . מצאנו בעניין זה הבדל גדול בהשקפות בין הערבים ליהודים . כפי שמראה התרשים הבא , רוב הערבים הסכימו שסכנה אורבת לדמוקרטיה הישראלית , ורוב – אם כי קטן יותר – מן היהודים לא הסכימו עם ההיגד ( תרשים . ( 4 . 1 ואולם גם בציבור היהודי ההערכות בעניין זה אינן אחידות . פילחנו את תשובות היהודים לפי מיקום על הרצף המדיני - ביטחוני ימין - שמאל , והתוצאה הייתה כפי שהיה אפשר לצפות : מיעוט קטן בימין , פחות מרבע , רואים כיום סכנה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר