פרק 3 / אופייה של המדינה

בפרק זה נדון בנושאים הבאים : מהי מדינה יהודית ומהי מדינה דמוקרטית ? העדפות הציבור בסוגיית האיזון שבין הרכיב היהודי לרכיב הדמוקרטי בהוויית המדינה היש הדתה בישראל ? החששות מפני שיבוש אורח החיים המגזרי בעתיד כידוע , הגדרתה הרשמית של ישראל היא " מדינה יהודית ודמוקרטית " . ראשית ניגשנו לבחון איזו משמעות האזרחים מייחסים היום לכל אחד משני רכיבי ההגדרה הזאת . כדי שלא להכניס את המרואיינים ל " קופסה " המחשבתית שלנו , השאלות הללו נשאלו כשאלות פתוחות , דהיינו לא הצגנו תשובות אפשריות אלא ביקשנו מהמרואיינים לבטא את התפיסות האישיות שלהם . כל מרואיין ומרואיינת נתנו את תשובותיהם , ולאחר מכן קיבצנו את כל התשובות לקטגוריות - על . השאלה הפתוחה הראשונה הייתה : " אנשים מבינים בדרכים שונות את הביטוי ' מדינה דמוקרטית ' . במילה אחת או שתיים אמור לי מה משמעות ' מדינה דמוקרטית ' מבחינתך " . בתרשים שלהלן מופיעה התפלגות הקטגוריות שיצרנו מכלל התשובות שקיבלנו מן המדגמים היהודי והערבי . הממצא הבולט ביותר אולי הוא הדמיון הניכר בהגדרות בשני הציבורים . כמו שמצאנו כבר בעבר , בשני המדגמים חופש וחופש ביטוי הם העקרונות שהיו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר