פרק 2 / מה המצב?

בפרק זה נדון בנושאים הבאים : המצב הכללי של המדינה והמצב האישי של המרואיינים החיים בישראל בהשוואה למדינות אחרות האם החיים בישראל טובים ? להישאר או לעזוב ? אופטימיות ופסימיות באשר לעתידה של ישראל כפי שהראינו בחלק הראשון , בהשוואה לקבוצה הרחבה של מדינות העולם שנבחנו במדדים הבינלאומיים מצבה של ישראל שפיר ברוב המקרים , למעט מדדים מסוימים שהיא מצטיינת בהם ואחרים שהיא נחשלת בהם . עם זאת , כפי שהסברנו , בהשוואה למדינות ה - OECD מצבה אינו מזהיר , ובמדדים מסוימים הוא אפילו גרוע . השאלה היא אם יש קשר בין ההערכות החיצוניות את מצבה של המדינה לתפיסות של הציבור הישראלי . באופן כללי התשובה היא – אכן כן . נראה כי הציבור בארץ מודע לחוזקות של המסגרת הפוליטית שהוא חי בה , ולא פחות מכך לחולשותיה , אם כי אין בהכרח התאמה מלאה בין נקודות הביקורת החיצוניות והפנימיות . כפי שנראה מיד , אזרחי ישראל מרוצים למדי מהמצב הכללי של המדינה , ועוד יותר מכך – ממצבם האישי , אם כי כשמדובר בתפקודי הממסד ובנושאים מסוימים הנוגעים לאיכות הדמוקרטיה בישראל , נושא שנתעמק בו בפרקים הבאים , הערכתם נמוכה באופן מדאיג . שאלנו גם השנה : ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר