חלק ראשון הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה בינלאומית

כתב : חנן כהן מדי שנה מפרסמים מכוני מחקר בעולם שורה של מדדים השוואתיים המתייחסים למגוון היבטים – מבניים , תפקודיים וערכיים – לשם בחינה והשוואה של איכות הדמוקרטיה במדינות השונות . המדדים מבוססים על שילוב של נתונים סטטיסטיים רשמיים של המדינות , סקרי דעת קהל , מחקרי עומק אקדמיים והערכות של מומחים ואנשי מקצוע . בחלק הראשון בספר תוצג ישראל בפרספקטיבה בינלאומית , בהסתמך על הציונים שהעניקו לדמוקרטיה שלה גורמי מחקר בינלאומיים ובהשוואה למדינות אחרות בעולם . אנו נבחן את הציונים שקיבלה השנה הדמוקרטיה בישראל וכנגזרת מהם גם את דירוגה היחסי במדדים השונים . להלן נדון ב - 13 מדדים הבוחנים 3 תחומים : זכויות וחירויות דמוקרטיות , התהליך הדמוקרטי ( כלומר , ההשתתפות , התרבות והדיון הפוליטיים ) והמשילות . ההשוואה תיעשה בשני צירים : ציר אחד – בין ישראל למדינות אחרות בעולם ( כפי שיוסבר להלן , השנה יש שתי קבוצות השוואה ) , וציר שני – בין מצבה של ישראל כיום למצבה בשנים קודמות . לכל מדד אנו מציגים שלושה נתונים : ( 1 ) הציון שישראל קיבלה השנה ; ( 2 ) הדירוג של ישראל ביחס לשאר המדינות שנכללו במדד ; ( 3 ) הדירוג של...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר