התמצאות בדוח

כדי להקל על העיון וההתמצאות בדוח הוכנסו בשולי הטקסט שני סוגי הפניות : ( 1 ) הפניה ליד כל שאלה המובילה למספר העמוד הרלוונטי בנספח 2 ( השאלון והתפלגות התשובות לכל שאלות התוכן בתבנית משולשת : כלל המדגם , יהודים , ערבים ); ( 2 ) הפניה רק לשאלות החוזרות ; מובילה למספר העמוד הרלוונטי בנספח 3 ( השוואה של נתוני השאלה לאורך השנים ) . ההפניות נראות כך : ישראל – מצב כללי שאלה 1 נספח 2 עמ ' 175 נספח 3 עמ ' 210 הוא הדין בנספחים : בצד כל שאלה בנספחים 2 ו - 3 מופיעה הפניה למספר העמוד שבו השאלה נדונה בגוף הספר . כדי להקל על הקריאה בטקסט ובתרשימים אנחנו מציגים את הנתונים במספרים שלמים . לעומת זאת בנספחים הנתונים מוצגים ברמת דיוק גבוהה יותר – עד מספר אחד אחרי הנקודה העשרונית . כתוצאה של העיגול , שכאמור נועד להקל על הקריאה , נוצרו פה ושם הבדלים זעירים בין הנתונים בטקסט לבין הנתונים בנספחים . לפני שניגש לדברים עצמם – שלוש הערות הבהרה מקדימות : ראשית , בעניין ניסוח השאלות : כעיקרון אנו משתדלים תמיד לנסח את שאלות הסקר באופן זהיר וניטרלי במידת האפשר . לזהירות הזאת יש לעתים מחיר : קושי לאתר קבוצות המחזיקות בע...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר