איסוף הנתונים

הנתונים נאספו בראיונות טלפוניים . התפלגות הראיונות לפי סוג מכשיר הטלפון ( % ) שפת הסקר טלפונים ניידים טלפונים נייחים סך הכול עברית 100 39 . 2 60 . 8 ערבית 100 20 . 6 79 . 4 סך הכול ( כלל המדגם ) 100 36 . 3 63 . 7 המדגם סך הכול רואיינו 1 , 024 אנשים , בגילים 18 ומעלה : 864 אנשים : מדגם מייצג של יהודים ואחרים . 160 אנשים : מדגם מייצג של ערבים . 1 שאלה 19 ( הבודקת את העדפת הרכיב היהודי או הדמוקרטי של המדינה ) ושאלה 46 ( שעניינה התניית זכות הבחירה בהצהרה שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי ) הוצגו רק ליהודים , מפאת המטען הרגשי שלהן . כמו כן , היו שאלות שנקבעו להן נוסחים שונים בסקר בעברית ובסקר בערבית , כדי להתאים אותן לאוכלוסייה הנדגמת . לדוגמה , בשאלה – 17 . 9 אמון ברשות דתית – הוצגו 3 אפשרויות : הרבנות הראשית ( ליהודים ) , בית הדין השרעי ( למוסלמים ולדרוזים ) והמשפט הקאנוני ( לנוצרים ) . בשאלה , 16 הפתוחה , שבדקה את משמעות המושג " מדינה יהודית " , עלו המשגות שונות , של יהודים ושל ערבים , ובעקבות כך יצרנו שני מפתחות שונים לקידוד התשובות . 2 את ההגדרה " אחרים " אימצה הלשכה המרכזית לסטטיסט...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר