מתודולוגיה

כאמור , בחלק הראשון של הדוח מוצגים נתונים ממקורות חיצוניים : ציונים של מדדי דמוקרטיה שחושבו במכונים בינלאומיים , כמו הבנק העולמי , הארגון Freedom House ויחידת המחקר של המגזין . The Economist החלק השני מתבסס על סקר דעת קהל . שני מכונים אחראים לעבודת השדה של הסקר שתוכנן בידי צוות מרכז גוטמן למחקרי דעת קהל ומדיניות : את הסקר בעברית ביצע מכון סמית ( רמת גן ) ואת הסקר בערבית מכון סטאטנט ( דלית אל - כרמל ) . הסקר בעברית התקיים בתאריכים 29 – 9 במאי ; 2017 הסקר בערבית התקיים בתאריכים 16 – 9 במאי . 2017 השאלון שאלון הסקר של השנה נבנה בחודשים מרץ – אפריל . 2017 הוא כולל 62 שאלות תוכן , 2 מהן מרובות סעיפים ו - 2 מהן פתוחות . בסקר בעברית היו 74 שאלות , ובסקר בערבית 72 שאלות . 34 שאלות היו שאלות חוזרות מסקרי מדדי דמוקרטיה קודמים והשאר שאלות חדשות . בשאלון בעברית הוצגו גם 14 שאלות סוציו - דמוגרפיות ; בשאלון בערבית הוצגו 12 שאלות כאלה . בכל השאלות התשובה " לא יודע / מסרב להשיב " לא הוקראה למרואיינים . השאלון תורגם מראש לערבית , והמראיינים היו דוברים ילידיים של השפה .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר