מבנה הדוח

גם השנה , כמו בשנים קודמות , המדד מחולק לשני חלקים : בחלק הראשון ( פרק 1 ) אנו מציגים מבחר מדדים שבנו וחישבו מכונים בינלאומיים המראים היכן ישראל ממוקמת על פי משתנים שונים . לאורך פרק זה אנו מציגים שלוש השוואות : הראשונה היא בין ישראל לכלל המדינות שנכללו באותו מדד בינלאומי ; ההשוואה השנייה היא בין ישראל למדינות ה - , OECD בהסתמך על ההנחה שזו קבוצת המדינות שישראל רוצה להשתייך אליה ; ההשוואה השלישית היא בין המיקום של ישראל בכל המדדים ב - 2017 לבין מיקומה בהם בעבר . החלק השני עוסק בהשתקפותה של הדמוקרטיה הישראלית בעיני אזרחי המדינה . בחלק זה שבעה פרקים : פרק 2 עוסק בתפיסת הציבור הישראלי את המצב בעת הזאת . הנושאים העיקריים הנדונים בפרק זה הם , בין השאר : הערכת המצב הכללי של המדינה והמצב האישי של המרואיינים והקשרים בין שתי ההערכות הללו ; עמדות הציבור בשאלה האם החיים בישראל קשים יותר משבמקומות אחרים והאם הם טובים או לא ; הנכונות להישאר בארץ או להגר ממנה ; אופטימיות או פסימיות לגבי עתידה של ישראל . פרק 3 מתמקד בתפיסת הציבור את אופי המדינה והדמוקרטיה בישראל . בפרק זה יידונו נושאים כמו : מהי בעינ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר