תובנות עיקריות

לאחר שהצגנו בקצרה את הממצאים העובדתיים לפי פרקי הדוח , נציג כאן את התובנות העיקריות שהעלינו אנו , צוות המחקר , מן הממצאים . ראשית , בהמשך למדידות קודמות , ממצאי מדד הדמוקרטיה של השנה מעידים על עקיבות בעמדות הציבור הישראלי בנושאים רבים , כגון מצב המדינה , המצב האישי , אופי המדינה המצוי והרצוי , ה ( אי - ) אמון במערכת הפוליטית ובפוליטיקאים וחלוקת המשאבים במדינה בין קבוצת הרוב היהודי לקבוצת המיעוט הערבי . ממצא זה , של יציבות בסיסית , עומד בניגוד בולט לרושם הרווח , שהציבור משנה את דעתו חדשים לבקרים על פי כיוון הרוח , ויש לו פן חיובי ופן שלילי . הפן החיובי הוא שדעת הקהל אינה הפכפכה , וכפי שהדוח מראה היא גם קשורה במאפייני רקע ברורים , כמו מיקום עצמי על הרצף חרדי - חילוני ועל הרצף המדיני - ביטחוני ימין – שמאל . הפן השלילי הוא שקשה להזיז את דעת הקהל ממקומה ולשנות את יחסי הכוחות שבה , גם במקרים שטובת הדמוקרטיה הישראלית הייתה יוצאת נשכרת משינוי כזה . אפשר אפוא לומר שהדמוקרטיה הישראלית " תקועה " , לטוב ולרע . גם ההשוואה לאורך השנים על פי המדדים הבינלאומיים מצביעה על יציבות מעמדה של ישראל ב " משפח...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר