חלק שני: מדינת ישראל בעיני אזרחיה

פרק : 2 מה המצב ? כמחצית מהציבור בישראל מגדירים היום את מצבה הכללי של המדינה " טוב " או " טוב מאוד" ( 49 % מכלל המדגם ) . רק מיעוט ( 16 % מכלל המדגם ) מגדירים את המצב הכללי " רע " או " רע מאוד " . השאר מגדירים את המצב " ככה - ככה " . מאז תחילת המדידות שלנו ב - 2003 ניכרת ירידה הדרגתית ועקיבה למדי בשיעור המגדירים את מצב המדינה " די רע " או " רע מאוד " . בכל שאלות הסקר מצאנו כי שביעות הרצון הגבוהה ביותר בכלל הציבור הישראלי מצויה בקרב הדתיים הלאומיים . הקבוצה בציבור היהודי שהכי פחות מרוצה ממצב המדינה , מתפקוד הממשלה וכיוצא באלה מורכבת מחילונים וממי שממקמים את עצמם בשמאל המדיני . קבוצה זו גם מגלה ברמה הגבוהה ביותר חשש מן העתיד במובן של יכולתה לשמור על אורח החיים שלה לנוכח התחזקותם של גורמים חברתיים ופוליטיים בעלי השקפות אחרות ואורחות חיים אחרים . בציבור הערבי ההבדלים בין קבוצות המשנה קטנים יחסית . הציבור היהודי חצוי בשאלה אם החיים בישראל קשים מהחיים במדינות אחרות במערב . בציבור הערבי הרוב ( 61 % ) סבורים כי החיים כאן קשים יותר , הערכה שנגזרת מן הסתם מן הקשיים הייחודיים שציבור זה חווה . למר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר