חלק ראשון: הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה בינלאומית

פרק : 1 המדדים הבינלאומיים ישראל מדורגת ברבעון העליון בהשוואה לכלל מדינות העולם במדדים העוסקים בתהליך הדמוקרטי : השתתפות פוליטית : אחוזון 99 – 98 השתתפות אזרחית : אחוזון 95 תרבות פוליטית דמוקרטית : אחוזון 89 – 85 דמוקרטיה דליברטיבית : אחוזון 79 שוויון זכויות דמוקרטי : אחוזון 75 גם במדדי המשילות ישראל ממוקמת גבוה , ברבעון העליון : תפקוד הממשלה : אחוזון 84 – 83 שלטון החוק : אחוזון 84 תפיסת השחיתות : אחוזון 84 ברוב מדדי הזכויות והחירויות הדמוקרטיות ישראל נמצאת ברבעונים השני והשלישי : זכויות פוליטיות : אחוזון 75 – 71 ייצוגיות ואחריותיות : אחוזון 71 חופש עיתונות : אחוזון 68 – 67 זכויות אזרחיות ( של ארגון : ( Freedom House אחוזון 61 – 59 זכויות אזרחיות ( של המגזין : ( The Economist אחוזון 49 – 46 ההשוואה למדינות ה - OECD ( הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ) פחות חיובית ומורה כי במרבית המדדים , מלבד בתחום ההשתתפות הפוליטית , שבו ישראל נמצאת באחוזון , 94 – 89 ישראל מדורגת במחצית התחתונה של הסולם . בתחום הזכויות האזרחיות היא נמצאת ממש בתחתית : בתחום הזכויות האזרחיות במדד של הארגון Freedom House...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר