מדד הדמוקרטיה הישראלית 2017

2017 תמר הרמן חנן כהן / אלה הלר / ציפי לזר - שואף / פאדי עומר מדד הדמוקרטיה הישראלית 2017 תמר הרמן חנן כהן / אלה הלר / ציפי לזר - שואף / פאדי עומר  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר