ז. סיכום

רחל ארידור - הרשקוביץ היא חוקרת בתכנית " דמוקרטיה בעידן המידע” שבמרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים במכון הישראלי לדמוקרטיה . בעלת תואר ראשון ושני במשפטים . עתידה להשלים בקרוב את עבודת הדוקטור שלה באוניברסיטת חיפה בנושא מסגרות לשיתופי פעולה בין הממשל לתעשייה לשם הגברת הגנת המרחב הקיברנטי . ד ” ר תהילה שוורץ אלטשולר היא מנהלת המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים במכון הישראלי לדמוקרטיה ועומדת במסגרתו בראש התכנית " דמוקרטיה בעידן המידע ” . מלמדת בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים ומשמשת נציגת ציבור בנשיאות מועצת העיתונות . מומחית לאסדרת תקשורת ולממשק שבין טכנולוגיה , משפט ומדיניות . במסמך זה עסקנו בהחלטת ממשלת ישראל להטיל על משרדי הממשלה חובת פרסום יזום של מאגרי המידע שברשותם כבררת מחדל . עמדנו על כך שיש לפרסום יזום שתי תכליות — דמוקרטית וכלכלית — והסברנו כי ההחלטה מטילה על כל משרד ממשלתי לקבוע מדיניות להבטחת הזכות לפרטיות בצד החובה לפרסום יזום . ללא מתווה מלא וברור , נטל זה מסכן את יישומה של ההחלטה . הצגנו את החשיבות וההכרח שביצירת מתווה ברור ומעשי ככל האפשר , כדי לאפשר פרסום...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר