(ו) בניית מאגרי מידע חדשים

מוצע להתוות מסגרת לבניית מאגרי מידע ממשלתיים חדשים באופן שיאפשר הן פרסום יזום מהיר של מאגרי מידע שאין בהם מידע מזהה והן בחינה קלה ומהירה של האפשרות להנגשה מוגבלת של מאגרי מידע שיש בהם מידע מזהה . הטמעת התכנית תאפשר בעתיד למשרדי הממשלה לפעול עצמאית לפרסום יזום ( עם או בלי הגבלות ) על פי המסגרת שהוצעה לעיל ועל פי כללים מנחים מטעם הגוף המרכזי ופנייה אליו רק במקרים שהמשרד הממשלתי מתקשה לתת להם מענה . בגרמניה , למשל , הומלץ כי מלכתחילה יישמרו במאגרי המידע הממשלתיים פרטים אישיים ופרטי מידע רגיש בנפרד משאר פרטי המידע , וכך הנגשת המאגרים ללא פרטים אלו תהיה קלה יותר לביצוע . המלצה זו תואמת גם את לשון חוק הפרטיות במידע הגרמני , המחייב כל מחזיק במידע אישי , בין שהוא חברה פרטית ובין שהוא גוף ציבורי , לשמור את המידע בנפרד מפרטי מידע אחרים שנמצאים במאגרי מידע . אנו ממליצות שכל משרד ממשלתי המבקש להקים מאגר מידע חדש יקבע — כבר בתחילת הדרך — שפרטי מידע אישיים יוחזקו בנפרד , ברמת אבטחת מידע מחמירה יותר או במסגרת המאפשרת להסירם במהירות . פרטי מידע כאלה הם , למשל , שם , מספר זהות , תאריך לידה , פרטי בעלות...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר