(ג) קביעת כללי אצבע לסיווג מידע ולמיפוי מהיר של מאגרי מידע שאינם כוללים מידע מזהה

בדיקה פרטנית של כל מאגר ומאגר על ידי המשרד הממשלתי תהיה אטית ולא יעילה , ולכן יש לנסות ולהגדיר כללי אצבע שיאפשרו למשרד הממשלתי לקבוע במהירות וביעילות יחסיות , כבר בעת מיפוי מאגרי המידע שברשותו , מהם מאגרי המידע שפרסומם היזום אינו מעורר חשש לפגיעה בפרטיות . Federal Ministry of the Interior , Digital Administration 2020 : The Federal 121 ’Government s National Action Plan to Implement the G 8 Open Data Charter ( November 2014 ) Daniel Delhaes & John Blau , Germany Opens to Open Data , Handelsblatt 122 ( Global ( July 7 , 2016 Ralph Jennings , How Taiwan Fostered the World ’ s Most Open Government , 123 ( ; Forbes ( December 15 , 2015 ובאתר . Global Open Data Index Yoon Sung - won , Taiwanese Digital Minister Sresses Open Government , The 124 ( Korea Times ( April 12 , 2014 125 באתר . Global Open Data Index HM Government , UK Open Government National Action Plan 2016 18 ( May 126 ( 2016 אנו מציעות כי כללי האצבע יגדירו רשימה סגורה ( שאפשר לעדכנה מעת לעת ) של סוגי מידע המתאימים לפרסום יזום ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר