1. המצב הקיים

החלטת ממשלה מס ' 1933 ודוח הצוות הבין – משרדי בעניין פתיחה יזומה של מאגרי מידע שלטוניים הם משמעותיים וחשובים . החלטת הממשלה אינה קובעת , ולא התיימרה לקבוע , מדיניות סדורה להנגשה של מאגרי המידע הממשלתיים מתוך התמודדות עם אתגר ההגנה על הזכות לפרטיות ; ההחלטה רק ביקשה להצהיר על המדיניות הממשלתית " פתוח כבררת מחדל " ( ובאנגלית : , ( open by default מתוך שאיפה ותחושת דחיפות להתחיל מוקדם ככל האפשר ביישום המדיניות , למרות הותרת ההתמודדות עם פרטי היישום ומשמעויותיו למשרדי הממשלה , בסיוע ובהנחיה של רשות התקשוב הממשלתי . בהחלטה נקבע כי רק בעתיד " יפורסמו הנחיות משפטיות ומקצועיות , שבהן ייקבעו בין היתר , קווים מנחים להנגשת מאגרי מידע , בדגש על היבטי הפרטיות [ . " [ ... לטענתנו , ללא תכנית יעילה ומעשית , שתאפשר את יישום ההחלטה בהקדם האפשרי , יוזמת הפרסום היזום של מאגרי מידע ממשלתיים עלולה להתמוסס בשל הקשיים הרבים הטמונים במהלך , בעיקר מול החובה להמשיך ולהגן על הזכות החוקתית לפרטיות . נכון להיום הוגדרו רק מעט מאגרי מידע המתאימים לפרסום יזום מיידי . באשר לשאר מאגרי המידע הממשלתיים , ההחלטה מטילה משא...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר