3. איזון בין האינטרסים המתנגשים

שלב האיזון בין האינטרסים מגיע לאחר בחינת המידע שבמאגר , לאחר ההכרה באינטרס הציבורי שבפרסום המידע ( התכלית הדמוקרטית , התכלית הכלכלית או שתיהן ) , לאחר ההכרה בחשש לפגיעה בפרטיות של האנשים שהמידע הוא על אודותיהם , ולאחר ההכרה בכך שהתממה של המידע לא תוכל למנוע לחלוטין את הפגיעה בפרטיות ( בין בשל היעדר האפשרות להתממה , בין בשל הסיכויים הרבים לזיהוי חוזר למרות ההתממה ובין בשל ההכרה שהתממה אינה יכולה לספק הגנה מלאה ומוחלטת על הזכות לפרטיות ) . בבואם ליישם את חובת הפרסום היזום נדרשים פקידי הממשל לאזן בין האינטרס הציבורי שבפרסום המידע — כלומר , החשיבות של הגשמת התכלית הדמוקרטית או הכלכלית — לבין הזכות לפרטיות , ולהכריע כיצד , אם בכלל , יתבצע פרסום המידע . בארצות הברית , אם הרשות השלטונית מגיעה למסקנה שהפרסום היזום של מאגר המידע חיוני להגשמת האינטרס הציבורי ( כלומר , להשגת התכלית הדמוקרטית ) ומבינה שאי – אפשר להגשים את התכלית הדמוקרטית באמצעים חלופיים שפגיעתם בפרטיות פח וּ תה — עליה לאזן בין הפגיעה בפרטיות לבין האינטרס הציבורי בהגשמת התכלית הדמוקרטית . לעניין האיזון פסקו בתי המשפט בארצות הברית ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר